NuScale’i tuumajaama reaktorihoone ülaltvaade. Allikas: NuScale