NuScale’i tuumajaama reaktorihoone ristlõige. Allikas: NuScale