Potentsiaaliastangu (tõkkekihi) kujunemine pn-siirdel

Potentsiaaliastangu (tõkkekihi) kujunemine pn-siirdel

Joon. 11.2. Potentsiaaliastangu (tõkkekihi)kujunemine pn-siirdel: e- – p-poolmesse valgunud elektronid, e+ – n-poolmesse valgunud augud, A-  – kompenseerimata laenguga aktseptor- ja D+ – doonorlisandid.