Koherentsete footonite laviini tekkimine

Koherentsete footonite laviini tekkimine