Rubiinlaseri tööpõhimõte

Rubiinlaseri tööpõhimõte

Joon. 14.1. Kuidas töötab rubiinlaser? (1) $\mathrm{Cr^{3+}}$ – ioonide ergastamine ("ülespumpamine") ksenoonlambi välgatusega. (2) Väledad kiirgusega siirded $E_a\rightarrow E_k$. (3) Ioonid on kuhjunud metastabiilsele tasemele $E_k$, tekitades pöördhõive $N_k>N_m$. (4) Üksikud spontaanselt kiiratud footonid $hf = E_k - E_m$ vallandavad stimuleeritud kiirguse footonlaviini – lasergiirguse ($\lambda = 694,3 \, \mathrm{nm}$).