Rubiinlaseri tööpõhimõte

Rubiinlaseri tööpõhimõte

Joon. 14.1. Kuidas töötab rubiinlaser? (1) Cr3+ – ioonide ergastamine ("ülespumpamine") ksenoonlambi välgatusega.
(2) Väledad kiirgusega siirded Ea→Ek. (3) Ioonid on kuhjunud metastabiilsele tasemele Ek, tekitades pöördhõive Nk>Nm. (4) Üksikud spontaanselt kiiratud footonid hf = Ek – Em vallandavad stimuleeritud kiirguse footonlaviini – lasergiirguse (λ = 694,3 nm).