Protsessid heelium-neoonlaseris

Protsessid heelium-neoonlaseris

Protsessid heelium-neoonlaseris. (1) Lahendustoru elektroodide vahel kiirendatud elektronid, põrkudes He-aatomitega, ergastavad viimaseid metastabiilsele taseleme $E_a$. (2) Ergastatud $\mathrm{He}$-aatomid loovutavad põrgetel oma ergastusenergia $\mathrm{Ne}$-aatomeile ($E - E_0 = E_k - E_0$); Ne-aatomid kuhjuvad tasemele $E_k$. (3) Üksikud spontaanselt kiiratud footonid $hf = E_k - E_m$, tabades metastabiilsele tasemele $E_k$ korjunud $\mathrm{Ne}$-aatomeid, vallandavad stimuleeritud kiirguse footonlaviini; tase $E_m$ tühjeneb kiiresti (kiirguseta) põhitasemele $E_0$.