Protsessid heelium-neoonlaseris

Protsessid heelium-neoonlaseris

Protsessid heelium-neoonlaseris. (1) Lahendustoru elektroodide vahel kiirendatud elektronid, põrkudes He-aatomitega, ergastavad viimaseid metastabiilsele taseleme Ea. (2) Ergastatud He-aatomid loovutavad põrgetel oma ergastusenergia Ne-aatomeile. Ne-aatomid kuhjuvad tasemele Ek. (3) Üksikud spontaanselt kiiratud footonid hf = Ek – Em, tabades metastabiilsele tasemele Ek korjunud Ne-aatomeid, vallandavad stimuleeritud kiirguse footonlaviini; tase Em tühjeneb kiiresti (kiirguseta) põhitasemele E0.