npn-transistori lülitusviis ja võimendustoime

npn-transistori lülitusviis ja võimendustoime

npn-transistori lülitusviis ja võimendustoime. Us, Rs ja Uv, Rv – vastavalt sisend- ja väljundpinge ning -takisti.