Joonis 1. Seade, millega Galilei uuris kiirenevat liikumist.

Joonis 1. Seade, millega Galilei uuris kiirenevat liikumist.