Joonis 3. Cavendishi skits seadmest, millega ta määras gravitatsioonikonstandi $G$.

Joonis 3. Cavendishi skits seadmest, millega ta määras gravitatsioonikonstandi $G$.