Joonis 4. Galilei õhu kaalumise katse skeem.

Joonis 4. Galilei õhu kaalumise katse skeem.