Joonis 5. Guericke esimese õhupumba tööpõhimõte.

Joonis 5. Guericke esimese õhupumba tööpõhimõte.