Joonis. 6. Joule’i seade soojuse mehaanilise ekvivalendi määramiseks.