Joonis 7. Seade, millega Boyle tegi kindlaks gaasihulga rõhu ja ruumala vahelise seose; (a) atmosfääri rõhust suurema rõhu jaoks, (b) atmosfääri rõhust väiksema rõhu jaoks.