Joonis 8. Boile’i tulemuste graafid: (a) kujutab $1/V$ sõltuvust $p$-st ja (b) $V$ sõltuvust $1/p$-st.