Joonis 9. Gay-Lussaci seade, millega ta mõõtis gaaside paisumist jääval rõhul.<br>