Joonis 10. Ptolemaiose meetodi põhimõtte skeem määramaks valguse langemis- ja murdumisnurki õhu ja vee lahutuspinnal.