Joonis 11.  Harioti meetod määramaks valguse langemis- ja murdumisnurkade väärtust õhu ja klaasi lahutuspinnal.