Joonis 12. Newtoni joonis kitseneva pilu abil vaadeldud difraktsioonipildist.