Joonis 13. Katse, mille abil Newton näitas, et üksikut spektrivärvi et saa enam teise prismaga osadeks lahutada.<br>