Joonis 15. Galilei teleskoobi põhlmõtteskeem.

Joonis 15. Galilei teleskoobi põhlmõtteskeem.