Joonis 16. Üks illustratsioon Hooke'i raamatust Micrographia.