Joonis 18. Spektromeetri tööprintsiip.

Joonis 18. Spektromeetri tööprintsiip.