Joonis 19. Fabry-Perot’ interferomeetri põhimõtteskeem.