Joonis 26. Kondensaatori-elektroskoobi meetod, võimaldamaks tuvastada galvaanilise ja hõõrdumisel saadud elektri ühtsust.