Joonis 27. Nicholsoni ja Carlisle’ elektrolüüsikatse skeem.