Joonis 28. Ohmi seade voolu ja takistuse vahelise sõltuvuse määramiseks.