Joonis 31. Faraday joonis seadmest, mille abil ta tõestas, et muutuv magnetväli tekitab elektromotoorjõu.