Joonis 35. Elektromagnetlainete  allikas, mida kasutas Hertz.