Joonis 36. Barkla seade röntgenikiirte polarisatsiooni demonstreerimiseks.