Joonis 37. Nii kujutles Haüy kristalli siseehitust.