Joonis 39. Thomsoni seade katoodkiirte erilaengu mõõtmiseks.