Joonis 41. Millikani seade tilga laengu määramiseks.