Joonis 42. Seade positiivselt laetud osakeste kiiruse ja erilaengu määramiseks.