Joonis 43. Nii paiknevad tasandid kristallis. Näiteks on toodud lihtne kristall, mille ruumvõre igas punktis on üks aatom. On kujutatud mõned aatomeid läbivad eri orientatsiooniga tasandid.