Joonis 44. Tulemused, mis saadi naatriumkloriidi ja kaaliumkloriidi uurimisel ionisatsioonispektromeetriga.