Joonis 45. Esimene dešifreeritud kristallistruktuur - naatriumkloriid. Mustad ringid kujutavad kloori, valged naatriumit.