Joonis 46. Seade, mida Curie’d kasutasid radioaktiivsuse mõõtmisel.