Joonis 47. $\alpha$-, $\beta$- ja $\gamma$-kiirte hälbimine magnetväljas, mis on joonise tasandiga risti, $\alpha$-kiirte hälve on suuresti liialdatud.