Joonis 49. Seade, mille abil Rutherford ja Royds näitasid, et $\alpha$-osakesed on heeliumi ioonid.