Joonis 51. Seade, mille abil Millikan uuris fotoelektrilist efekti.<br>