100 protsenti puhas mahl?

100 protsenti puhas mahl?

Mida selle sildiga öelda tahetakse?