Tule tegemine hõõrdumisel tekkinud soojusega

Tule tegemine hõõrdumisel tekkinud soojusega