Tule tegemine hõõrdumisel tekkinud soojusega

Nii tehakse tuld tulevibuga – puidu kiirel hõõrdumisel tekib kuum süsi, millega saab süüdata lõkke.