Süsinikkiu saamine 1

Süsinikkiu saamise esimene etapp: süsivesinikust ahel muutub tsükliliseks.