Mutri massi määramine: seade

Katseseade, kombineeritud füüsika kabinetis kättesaadavatest materjalidest.