CERN, prootonile mõjuvad jõud, joonis

Prooton liigub CERN'i kiirendis magnetväljas ringjoonelisel trajektrooril. Olulised suurused selle liikumise kirjeldamisel.