Kass teeb päikesejänest

Eriti tore kevadeti tegemiseks.