Peeglid roomlaste laevastiku vastu

Päikesevalguse koondamine mitme eraldi peegli abil. Archimedese legendi illustreerimiseks.