Akustilised varjud: joonis

Joonis 3-3 a) Lahingu hääled painduvad vaatlejast eemale, sest õhu temperatuur väheneb kõrguse kasvades. b) Tuul painutab helilainete teekonda