Punktallikatevaheline elektrostaatiline väli

Milline on kahe punktallika poolt tekitatud elektrivälja kuju?